Các loại dây cước căng vợt tennis tại thị trường VN

Dây Cước Vợt Tennis

MSV Hepta Twist – MSV Xoắn

180.000 

Dây Cước Vợt Tennis

Signum Pro Tornado 1.23

200.000 

Dây Cước Vợt Tennis

Signum Pro Thunderstorm 1.24

220.000 

Dây Cước Vợt Tennis

Signum Pro Plasma HEXtreme 1.25

220.000 

Dây Cước Vợt Tennis

Signum Pro Hyperion 1.18

200.000 

Dây Cước Vợt Tennis

Signum Pro Firestorm 1.20

220.000 

Dây Cước Vợt Tennis

Head Sonic Pro 1.25

220.000 

Dây Cước Vợt Tennis

Head Lynx 1.20

240.000 

Dây Cước Vợt Tennis

Head Hawk Touch 1.25

290.000 

Dây Cước Vợt Tennis

Head Hawk Rough 1.25

350.000 

Dây Cước Vợt Tennis

Head Hawk 1.25

270.000