Trẻ em tùy vào độ tuổi và thể trạng mà sử dụng vợt có kích thước khác nhau.
Các size vợt trẻ em gồm có:
– Size 19: Phù hợp với các bé < 4 tuổi (cao 102cm trở xuống)
– Size 21: Phù hợp với các bé từ 4 – 6 tuổi (cao 102-113cm)
– Size 23: Phù hợp với các bé từ 6 – 8 tuổi (cao 114-126 cm)
– Size 25: Phù hợp với các bé từ 8 – 10 tuổi (cao 127-140cm)
– Size 26: Phù hợp với các bé từ 10 – 12 tuổi (cao 140cm trở lên)