Vợt Wilson Pro Staff lý tưởng cho những người chơi có trình độ trung bình trở lên, những người coi trọng độ chính xác và cảm giác. Để tăng cường khả năng kiểm soát, vợt Pro Staff có kích thước mặt vợt là 97 inch vuông hoặc nhỏ hơn. Chúng có nhiều trọng lượng khác nhau, từ Autograph RF97 nặng và ổn định, đến 97UL nhẹ và nhanh. Đây là dòng vợt được tay vợt nổi tiếng Roger Federer sử dụng