Balo Tennis Babolat Pure Aero Rafa

1.800.000 

Thiết kế mới ….Một kiểu Balo xếp gọn khi không chứa vợt Tennis, khi có vợt có thể bật ra và chứ hết chiều dài phủ cán vợt
>>Có thể chứ 2-3 vợt Tennis
>>1 đôi giày Tennis
>>Vài bộ quần áo Tennis
>>Rất nhiều ngăn nhỏ có thể chứ Ipad, phone v.v……