Gamma Moto 17 (1.24)

150.000 

Kiểu dây: 7 cạnh

Kích thước: 17 / 1.24mm

Chiều dài: 40ft / 12.2m

Thành phần: Co-polyester Monofilament

Màu sắc: Xanh