Gosen Eggpower 17 (1.22-1.24) – gosen trứng

200.000 

Kích thước: 17 / 1.22~1.24mm
Chiều dài: 660ft / 200m
Thành phần: poly
Hình dạng: elip (hình quả trứng)
Màu sắc: Vàng/Đen