Gosen Polylon 17 (1.24) – Gosen Trong

80.000 

Kích thước: 17 / 1.22~1.24mm
Chiều dài: 660ft / 200m
Thành phần: poly
Hình dạng: trụ tròn
Màu sắc: trắng trong