Head Graphene 360 Speed Lite 265g

3.400.000 

Kích cỡ mặt vợt 100in²/645cm²
Chiều dài vợt 27in / 68.5cm
Trọng lượng vợt chưa có dây (+/- 5g) 265g
Trọng lượng vợt đã có dây 281g
Độ cân bằng (chưa có dây) 34cm / 1 pt HL
Độ cân bằng (đã có dây) 34.8cm / 2 pts HH
Trọng lượng vung 300
Độ cứng 68
Độ dày thành vợt 25mm / 25mm / 25mm
Chất liệu Graphene 360/Graphite
Cốt vợt Head Hydrosrob Pro
Mật độ dây 16/19
Độ căng dây (khuyến nghị) 22-26kg