Head Graphene 360 Speed MP Lite 275g

3.200.000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích cỡ mặt vợt 100 sq. in. / 645 sq. cm.
Chiều dài vợt 27in / 68.5cm
Trọng lượng vợt đã có dây 292g / 10.3oz
Trọng lượng vợt chưa có dây 275g / 9.7 oz
Độ cân bằng (đã có dây) 33.99cm / 1 pts HL
Độ cân bằng (chưa có dây) 33cm/4 pts HL
Trọng lượng vung 309
Độ cứng 63
Độ dày thành vợt 23mm / 23mm / 23mm /
Chất liệu Graphene 360/Graphite
Màu vợt Black/White
Cốt vợt Head Hydrosrob Pro
Căng dây (khuyến nghị) 16 x 19
Bỏ qua lỗ: 7D, 9D, 7T, 9T
Căng dây 4 nút thắt
Không có lỗ chung
Mức căng dây 22-26kg / 48-57lb
Kích cỡ mặt vợt 100 sq. in. / 645 sq. cm.
Chiều dài vợt 27in / 68.5cm
Trọng lượng vợt đã có dây 292g / 10.3oz
Trọng lượng vợt chưa có dây 275g / 9.7 oz
Độ cân bằng (đã có dây) 33.99cm / 1 pts HL
Độ cân bằng (chưa có dây) 33cm/4 pts HL
Trọng lượng vung 309
Độ cứng 63
Độ dày thành vợt 23mm / 23mm / 23mm /
Chất liệu Graphene 360/Graphite
Màu vợt Black/White
Cốt vợt Head Hydrosrob Pro
Căng dây (khuyến nghị) 16 x 19
Bỏ qua lỗ: 7D, 9D, 7T, 9T
Căng dây 4 nút thắt
Không có lỗ chung
Mức căng dây 22-26kg / 48-57lb