Signum Pro Thunderstorm 1.24

Kích thước: 1.24mm
ĐVT: Sợi căng 1 vợt
Thành phần: Co-polyester
Hình dạng: Cạnh xoắn
Màu sắc: Tím
Nếu bạn đã sử dụng, xin hãy reviews sản phẩm!