Vợt Trẻ Em Head 360 Gravity JR21

990.000 

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm: 234739

Công nghệ: Innegra, Damp+

Thành phần: Graphite Composite

Số dày vành vợt: 20mm

Mặt vợt: 590 cm2 / 91 in2

Trọng lượng (chưa căng dây): 200 gram

Điểm cân bằng (chưa căng dây): 250 mm

Chiều dài: 535 mm/21 in

Cấu trúc dây: 16/17