HƯỚNG DẪN CHỌN VỢT TENNIS TRẺ EM

Điều quan trọng nhất của vợt tennis trẻ em là kích thước (nghĩa đen là chiều dài tính bằng inch của vợt). Chúng tôi đã làm cho quá trình lựa chọn thực sự dễ dàng cho bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là đo chiều cao của trẻ em đó và chọn một trong các cách sau: • Đối với độ tuổi 9 đến 11 (142cm đến 157cm), hãy chọn một cây vợt 26 inch (vợt JR26). • Đối với Tuổi từ 8 đến 10 (127cm đến 141cm), hãy chọn một cây vợt 25 inch (vợt JR25). • Đối với độ tuổi từ 6 đến 8 (114cm đến 126cm), hãy chọn một cây vợt 23 inch (vợt JR23). • Đối với độ tuổi 4 và 6…

Read more